Sunda solvanor

Hudcancer, eller malignt melanom, är den cancerform som ökat mest de senaste 20 åren. Nästan varje dag drabbas minst en värmlänning av hudcancertypen.

Information som prevention

Eftersom det är svårt att ändra befolkningens solvanor görs informationsinsatser för att minska akuta solbrännskador, framför allt hos barn. Lagstiftning införs också med 18-årsgrans for solarieanvändande. Internationella studier har visat att svenskar i högre utsträckning än andra nationaliteter solar för att bli bruna, samtidigt som vi tycks skydda oss sämst mot solen.

Material

 

Mer information hos andra

1177.se - sunda solvanor

Strålsäkerhetsmyndigheten - artiklar, filmer och bok

RCC Uppsala Örebro sjukvårdsregion - Cancerprevention Sunda solvanor  

Cancerråd Värmland

Miljöhälsorapport 2017 kapitel 9 (Folkhälsomyndigheten)