Jobba med oss

De mest engagerade och motiverade medarbetarna finns inom den offentliga sektorn. Hos oss på Landstinget i Värmland jobbar vi tillsammans med patienten för att skapa hälsa, vård och omsorg i världsklass.

Stora möjligheter till ett bra och utvecklande jobb

Vi står inför en hög pensionsavgång och generationsväxling vilket innebär att mycket kompetens försvinner ut ur organisationen. Men generationsväxling ger oss också möjligheter att anställa nya medarbetare med ny kompetens och nya perspektiv, och det är viktigt för oss. Det ger även dig stora möjligheter till ett bra och utvecklande jobb, vilket vi tror är viktigt för dig!

Samarbete ger mer tid till våra patienter

I samarbete med våra patienter och deras närstående utvecklar vi en personcentrerad vård med varje individs behov och förmågor i fokus. Hos oss är det viktigt att rätt personal gör rätt saker och att vi hela tiden utvecklar den patientnära servicen för att ge vårdpersonal mer tid för patienterna. Vi har samma vårdadministrativa system för hela landstinget.

Vi arbetar med att förbättra verksamheterna och göra arbetsplatsens alla medarbetare delaktiga i arbetet. Det sker med stöd av lean-metodik och tjänstedesign, för att åstadkomma en ännu säkrare, mer effektiv och mer individanpassad vård.

Vi strävar efter en allt tätare samverkan mellan verksamheter och med partners utanför landstinget för att åstadkomma smidiga och patientvänliga flöden och en helhetssyn på omhändertagandet av människor.

Stora möjligheter till ett betydelsefullt arbete som du växer med

Vill du också vara en engagerad och motiverad medarbetare hos oss? Då är du välkommen till Landstinget i Värmland!

Till våra lediga jobb.

Eller anmäl ditt intresse genom att skicka in en spontanansökan till intresseanmalan@liv.se

 

Följ oss på sociala medier

Instagram: @landstingetivarmland

Linkedin: linkedin.com/company/landstinget-i-varmland

Facebook: facebook.com/landstingetivarmland

Twitter: twitter.com/ltingvarmland

Youtube: youtube.com/user/landstingetvarmland

 

Broschyromslag Jobba med ossBroschyr Jobba med oss

Läs mer om hur det är att arbeta med oss i broschyren Jobba med oss.