Det här gäller i valet

Vad väljer vi till?

I Sverige hålls allmänna val vart fjärde år. Valen avser de tre beslutsnivåer som finns i Sverige: riksdag, landsting och kommun.

På nationell nivå fattar riksdagen beslut.

På kommunal nivå röstar vi till kommunfullmäktige. Kommunerna beslutar bland annat om frågor som rör barnomsorg, äldrevård och skola.

På regional nivå har väljarna tidigare valt ledamöter till ett landstingsfullmäktige, med ansvar för länets hälso- och sjukvård samt tandvård.

Det här valet ser lite annorlunda ut

Från 1 januari 2019 bildar Landstinget i Värmland och kommunalförbundet Region Värmland den gemensamma organisationen Region Värmland, som ansvarar även för länets regionala utveckling, kollektivtrafik, kultur och bildning, verksamheter som tidigare legat på kommunalförbundet Region Värmland.

Regionbildningar görs i hela landet för att skapa en enhetlig organisationsform för hälso- och sjukvård som för regional utveckling, samt för att öka invånarnas demokratiska inflytande genom att alla beslutande politiker utses genom direkta val. Direkta val innebär även att det blir möjligt för väljarna att utkräva ansvar av beslutande politiker.

Formellt benämns valet fortfarande som "val till landstingsfullmäktige", även om det i själva verket handlar om att rösta fram politiker till den nya organisationen Region Värmlands fullmäktige. Det beror på att den lagändring som krävs för att rent formellt få kalla den beslutande nivån för region ännu inte trätt i kraft.

Vad gäller valet till regionfullmäktige?

Regionfullmäktige är Region Värmlands högsta beslutande organ med 81 förtroendevalda politiker. Mandatfördelningen baseras på valresultatet där både personröster och partiröster räknas proportionerligt.
Regionfullmäktige sammanträder fem gånger om året och sammanträdena leds av en ordförande.

Vilka får rösta?

Röstberättigade är personer som fyllt 18 år och som är:

  • Svenska medborgare och folkbokförda inom Landstinget i Värmland.
  • Medborgare i EU-land eller Norge eller Island och som är folkbokförd inom Landstinget i Värmland.
  • Medborgare från något annat land än de ovan, som varit folkbokförd i Sverige i minst tre år i följd före valdagen, samt som nu är folkbokförd inom Landstinget i Värmland.


Klicka på bilden ovan för att få upp en större grafik som handlar om valet 2018.