Val 2018

Söndagen den 9 september hålls allmänna val i Sverige.
Ett av valen gäller det till regionfullmäktige. Då kan du som invånare direkt påverka hur Region Värmland, som bildas den 1 januari 2019, ska styras.


Film om regionbildningen.

Vid årsskiftet bildar Landstinget i Värmland och kommunalförbundet Region Värmland den gemensamma organisationen Region Värmland.

Regionbildningar görs för att hela landet ska få samma organisationsform för hälso- och sjukvård och regional utveckling. Samt för att öka invånarnas demokratiska inflytande genom att alla politiker utses genom direkta val. Direkta val innebär också att det blir tydligare för väljarna att utkräva ansvar av de politiker som styr organisationen.

Fram till årsskiftet har landstinget hand om hälso- och sjukvården i Värmland medan kommunalförbundet Region Värmland ansvarar för regional utveckling.

Så här röstar du

I valet röstar du direkt på de politiker som du vill ska leda Region Värmland.

Region Värmlands politiker beslutar om hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling, kollektivtrafik, kultur och bildning och flera andra frågor som rör Värmlands utveckling och framtid.

Till detta val gäller den blå röstsedeln.

Även om valet handlar om att rösta fram politiker till den nya organisationen Region Värmlands fullmäktige kommer valsedeln, som tidigare, vara märkt "val till landstingsfullmäktige".

Att det inte står "val till regionfullmäktige" på röstsedeln beror på indelningslagens utformning.