Mötesmaterial överenskommelse

Här finns anteckningar och annat material från de större möten som hållits inför en överenskommelse om samverkan inom det sociala området i Värmland.

2017

26 september

Presentation

Deltagarförteckning

 

17 maj

Minnesanteckning
Presentation

8 mars

Minnesanteckning

2016

Under 2016 hölls flera möten för att komma vidare mot en överenskommelse mellan de idéburna organisationerna inom det sociala området och Landstinget i Värmland. 

2015

23 oktober

Förra samlingsdagen med regionerna Västra Götaland och Skåne hade en mer offentlig inriktning, den här var det mer fokus på de idéburna.

Minnesanteckning
Sammanställning Open Space
Presentation Överenskommelsen

23 januari

I januari träffades idéburna frivilligorganisationer och politiker för en gemensam inspirationsdag. Region Skåne och Västra Götalandsregionen berättade om hur deras överenskommelser vuxit fram. Både organisationsföreträdare, tjänstemän och politiker deltog från dem. 

Minnesanteckning
Sammanställning Reflektioner
Presentation Skåne Överenskommelse
Presentation VG Överenskommelse