Kost- och servicenämnden

Kost- och servicenämnden är gemensam för landstinget och kommunerna i Karlstad, Kil och Kristinehamn. Nämnden har inrättats för att åstadkomma en kostnadseffektiv måltidsverksamhet med hög kvalitet.

Mötesdagar för Kost- och servicenämnden 2018
Torsdagen den 9 mars kl.13.15-16.00, Landstingshuset
Fredagen den 21 september kl.09.00-12.00, Landstingshuset
Torsdagen den 22 november kl.09.00-12.00, Landstingshuset

 

Protokoll från Kost- och servicenämnden 

Ledamöter i Kost- och servicenämnden