Hjälpmedelsnämnden

Hjälpmedelsnämnden i Värmland är gemensam för landstinget och Värmlands 16 kommuner.

Nämnden ansvarar för att hjälpmedelsförsörjningen i Värmland ska ske på lika villkor oavsett var du bor i länet. Nämnden har även ett arbetsutskott som bereder de ärenden som nämnden sedan fattar beslut om.

 

Mötesdagar för Hjälpmedelsnämnden 2017
17 mars
19 maj
22 september
17 november

Arbetsutskottet sammanträder 24 februari, 5 maj, 8 september och 20 oktober.

Protokoll för Hjälpmedelsnämnden 

Ledamöter i Hjälpmedelsnämnden