Landstingsstyrelsen

Landstingsfullmäktige utser ledamöter i landstingsstyrelsen, landstingets verkställande organ.

Styrelsen förbereder alla frågor som landstingsfullmäktige ska besluta om och har även beslutanderätt i vissa ärenden. Styrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt de mål som fullmäktige satt upp.

I styrelsen sitter 17 ordinarie ledamöter som sammanträder cirka en gång varje månad. Styrelsen har även sex utskott som behandlar ärenden innan de kommer till styrelsen.

 

Mötesdagar 2017
23 januari (tema halvdag)
24 januari
20-21 februari (seminarium)
21 mars
28 mars
25 april
29-30 maj
20 juni
19 september
3 oktober
10 oktober
23-24 oktober
21 november
19 december

 

Mötesdagar 2018
30 januari
20-21 februari
20 mars
27 mars
24 april
22 maj
5 juni
26 juni
18 september
2 oktober
9 oktober
23 oktober
7 november
27 november
19 december

 

Protokoll och möteshandlingar

Kallelser, möteshandlingar och protokoll för landstingsstyrelsen finns här.

 

Landstingsstyrelsens presidium

Ordförande: Fredrik Larsson (M)
1:e vice ordförande: Jane Larsson (C)
2:e vice ordförande: Ulric Andersson (S)