Politik och demokrati

  • Var med på fullmäktige

    När landstingsfullmäktige sammanträder är du som invånare välkommen att närvara!

    Här ser du mötesdatum

Kontakta en politiker

Politiker företräder oss invånare i hälso- och sjukvårdsfrågor.

Är du inte nöjd?

Har du synpunkter, undrar något eller är missnöjd med vården?