Temalistor

Här kan du få tips på romaner, självbiografier och faktaböcker kring olika teman. Listorna är i PDf-format.

Att vara anhörig (2016)
Faktaböcker och personliga berättelser om att vara anhörig.

Barn på sjukhus (2016)
Här får du lästips som kan hjälpa barn att förstå vad som händer på sjukhus och hur det kan gå till när man blir undersökt av en doktor eller sjuksköterska.

Barn som anhörig (2016)
Ett urval böcker och webbsidor skrivna om och till barn som anhöriga.

Bemötande (2016)
Lästips om bemötande, främst inom vården.

Bipolär sjukdom (2016)
Faktaböcker samt romaner om bipolär sjukdom. Böckerna riktar sig till personal och patienter/närstående. Innehåller även barnböcker.

Depression (2016)
Faktaböcker och personliga berättelser om depression, både för barn och vuxna.

Dyslexi (2016)
Tips på böcker, tidskrift och länkar.

Etik (2015)
Faktaböcker om etik, framförallt inom vården.

Fatigue vid MS (2016)
Faktaböcker, personliga berättelser och för böcker barn om multipel skleros, MS.

Feelgood (2017)
Ett urval av böcker som efterlämnar en skön känsla efter avslutad läsning.

För dig som forskar (2017)
Tips på böcker för dig som ska börja forska eller redan gör det.

Föräldraskap (2015)
Ett urval av våra böcker om att vara förälder.

Graviditet och förlossning (2017)
Om att vänta barn, att föda och om tiden efter förlossningen.

HBTQ (2016)
Ett urval romaner, böcker för barn och ungdom, biografier och fackböcker om människor som faller utanför heteronormen, om kärlek som struntar i kön och identitet.

Ledarskap (2015)
Om att vara chef och ledare, framförallt inom hälso- och sjukvården.

Leva med cancer (2015)
Böcker för vuxna och barn om att leva med cancer, både faktaböcker och självbiografiska.

Medveten närvaro (2015)
Om mindfulness, att leva i nuet och öka sitt välbefinnande.

När någon tar sitt liv (2015)
Om självmord och självmordsprevention

Organdonation & transplantation (2015)
Personliga berättelser och faktaböcker om att donera organ.

Parkinsons sjukdom (2015)
Innehåller tips på böcker, filmer och webbsidor.

Patientdelaktighet & kommunikation (2015)
Tips på böcker om hur patienten kan bli mer delaktig samt hur man skapar god kommuniaktion inom vården. 

Prostatacancer (2016)
Faktaböcker och personliga berättelser om prostatacancer.

Riskbruk - Missbruk (2014)
Lästips både till personal, närstående eller dig som själv har någon form av risk- eller missbruk (alkohol, droger, spel, sex).

Se till mig som liten är... (2015)
Innehåller tips på böcker om barn till missbrukande föräldrar, barn till psykiskt sjuka föräldrar samt familjevåld & sexuella övergrepp mot barn.

Sjukdomsförebyggande arbete - motivation och levnadsvanor (2015)
Om motiverande samtal och hälsofrämjande arbete.

Skilsmässa (2017)
Böcker som handlar om både det känslomässiga och praktiska som en separation eller skilsmässa kan innebära.

Stress (2015)
Böcker som tar upp stress ur olika perspektiv. Hur stress upplevs och hur man kan hantera den.

Stroke (2017)
Böcker om stroke, både fakta och personliga berättelser.

Svår sorg i familjen (2015)
Tips på böcker som kan ge stöd och vägledning för vuxna. Om hur man kan klara familjesituationer när ett barn eller en förälder drabbas av svår sorg eller död.

Syskonliv (2015)
Lästips för barn och vuxna om hur det är att vara och få syskon.

Sömn (2015)
Tips på böcker att läsa och skivor att lyssna till om vikten av att sova gott. Även en del om barns sömn.

Traumatisk stress (2016)
Tips på böcker som riktar sig både till behandlare och till den som vill ha självhjälpsmetoder.

Udda annorlunda (2017)
Böcker om barn med funktionshinder.

Våld i nära relationer (2016)
Litteraturtips om våld i nära relationer. Även en del länkar.

Ätstörningar (2015)
Tips på böcker för den som är drabbad, deras närstående samt vårdpersonal och andra som kommer i kontakt med någon som drabbats.