Pressbilder tjänstemannaledning

Klicka på bilderna för att kunna ladda ner dem i full storlek.

Hälso- och sjukvårdsledning

 

Landstingsdirektör Anneli Snobl
Anneli Snobl
landstingsdirektör

 Tobias Kjellberg
Tobias Kjellberg
hälso- och sjukvårdschef

 Ingrid Magnusson
Ingrid Magnusson
stabschef

 

Områden

Petra Svedberg
Petra Svedberg
chef område slutenvård


Börje Ehinger
tillförordnad chef område öppenvård

Agnetha Jonsson
Agnetha Jonsson
chef område stöd

Birgitta Haglund
Birgitta Haglund
chef Folktandvården

 

Stab

Niklas Larsson
Niklas Larsson
tillförordnad chef HR-avdelningen

Veronica Hedlund Lundgren
Veronica Hedlund Lundgren
chef planerings- och ekonomiavdelningen

Henrik Svensson
Henrik Svensson
chef utvecklings- och kommunikationsavdelningen

Anna-Lena Wingqvist
Anna-Lena Wingqvist
chef administrativa avdelningen

 

Drift

 Annette Andersson
Annette Andersson
chef Landstingsfastigheter

Mikael Borén
Mikael Borén
chef Landstings-IT