Service och stöd - Landstinget i Värmland

Service och stöd

Landstingsservice

Landstingservice är en serviceorganisation som finns till för landstingets verksamheter, patienter, besökare, personal, externa vårdgivare, kommuner och övriga intressenter.

I receptionerna ger vi information till patienter och besökande samt tar emot anmälan inför besök inom hälso- och sjukvården.

Telefonväxeln är bemannad med telefonist dygnet runt.

Vi ansvarar för städningen av lokalerna, så att våra besökare och personal upplever det som en välkomnande miljö att vistas i. Rent och välstädat bidrar till att eliminera smittspridning.

Vaktmästeritjänster och distribution av olika typer av gods inom och mellan landstingets anläggningar ingår också i vårt uppdrag. Vid sjukhusen i Arvika och Karlstad utför vi patienttransporter inom sjukhusen.

Måltidsproduktionen är samlad till storköksenheten vid Centralsjukhuset. Här producerar vi patientmåltider till Centralsjukhuset, Sjukhuset i Arvika och Rättspsykiatrin i Kristinehamn samt lunchrätter till våra restauranger i Karlstad.

För våra patienter, besökande och anställda finns Butik och café Träffpunkten samt Restaurang Solsidan vid Centralsjukhuset och Restaurang Treklövern i landstingshuset. I övriga länet finns det externa entreprenörer som erbjuder denna service.

Landstinget i Värmland
Landstingsservice
Centralsjukhuset
651 85 Karlstad

Besöksadress:
Älvgatan 49

Annika Lindgren, servicechef
Telefon: 054-61 78 59

 

Landstingsfastigheter

Landstingsfastigheter ansvarar för utveckling, förvaltning och drift av landstingets fastigheter i hela länet. Vår huvuduppgift är att i samarbete med landstingets verksamheter erbjuda funktionella och trivsamma lokaler samt verka för god tillgänglighet för landstingets besökare.

Landstingsfastigheter är organiserad i enheterna drift som tillser att den dagliga fastighetsdriften fungerar. Driften tar emot serviceanmälan och utför mindre anpassningar, underhåll och reparationer i landstingets lokaler.

Serviceanmälan för lokaler och utrustning.

Inom fastighetsförvaltning finns fastighetsförvaltare med ansvar för olika delar av länet. De svarar för utveckling och förvaltning av lokaler i kontakt med landstingets verksamheter.

Fastighetsprojektsenheten genomför investeringsprojekt och större underhållsprojekt inklusive utrustning- och flyttplanering.

Landstinget har en stor konstsamling som hanteras av konstenheten. De svarar för konstnärlig gestaltning och miljön i det offentliga rummet. Konstenheten driver också Konsthall Spisrummet.

Landstingsfastigheter säkerställer bland annat fastigheternas medieförsörjning och skalskydd. Inom enheten teknikstöd finns specialkompetens för energi- och miljö, styr- och ventilation, CAD, VVS, el, brandskydd och säkerhetsfrågor.

Landstinget i Värmland
Landstingsfastigheter
Centralsjukhuset
651 85 Karlstad

Besöksadress:
Hus 76, Centralsjukhuset

Maria Edvinsson Bärjed, fastighetsadministratör
Telefon: 054-61 40 23

 

Landstings-IT

Landstings-ITs uppdrag är att vara samarbetspartner för landstingets alla verksamheter som använder sig av informationsteknologi, IT. Landstings-IT tillhandahålla tjänster inom IT-driftsupport, underhåll, systemförvaltning, infrastruktur och IT-strategi.

Landstinget i Värmland
Landstings-IT
Landstingshuset
651 82 Karlstad

Besöksadress:
Älvgatan 39
E-post: it@liv.se

Mikael Borén, IT-chef
Telefon: 054-61 50 00

 

Landstingsarkivet

Landstingsarkivet tar hand om arkivmaterial från landstingets hälso-och sjukvård. Mer om landstingarkivet.