Öppna jämförelser

Öppna jämförelser är ett utvecklingsarbete och en del i en långsiktig strategi för God Vård. Ytterst syftar de till att åstadkomma kliniska resultat av högsta klass, vilket ger såväl nöjda och tillfredsställda patienter och medarbetare.

Jämförelserna lyfter goda exempel och stimulerar till förbättringar. De visar vad vården åstadkommer med sina resurser, vilka metoder som är mest effektiva och vilka som inte borde användas.

Sveriges kommuner och landsting, SKL samlar in data och presenterar på Vården i siffror

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, samlar in data från bland annat kvalitetsregister och Socialstyrelsens register. Därefter presenterar resultaten på Vården i siffror (länk till Vården i siffror finns i högermenyn). Vården i siffror visar data från drygt 80 sjukhus och närmare 1500 vårdenheter. Antalet indikatorer växter ständigt. I december finns cirka 260 indikatorer. Indikatorerna är grupperade inom olika ämnen och vissa indikatorområden sammansatta i nationella rapporter.

Inom Landstinget i Värmland finns indikatoransvariga för de olika indikatorerna, kommentarer från dessa om landstingets resultat finner du via länkarna i vänstermenyn.