Vision och mål

 

Vision: Livskvalitet i världsklass

Visionen innebär att landstinget ska bidra till trygghet, välfärd och livskvalitet för alla i Värmland genom att främja en god folkhälsa och tillgodose invånarnas behov av hälso- och sjukvård inklusive tandvård.

 

Värdegrund: Alla människor har lika värde och ska mötas med respekt

Landstingets värdegrund innebär att Landstinget i Värmland genomsyras av en humanistisk grundsyn, där respekten för människors lika och okränkbara värde, jämlikhet och jämställdhet betonas.

Verksamhetsidé

Landstinget i Värmland ska med kunskap, kvalitet och känsla främja hälsa, livskvalitet och hållbar utveckling i länet, förebygga ohälsa och utifrån medborgarnas behov tillhandahålla en god och säker vård för alla.

 

Landstingets mål

Effektmålen är de landstingsövergripande målen som finns i vår flerårsplan och landstingsplan (som gäller ett år). De har ett medborgarperspektiv.

  • God folkhälsa
  • Trygg befolkning
  • Nöjda patienter

Kvalitetsmålen är också våra resultatmål. Det är de fyra mål som verksamheterna fokuserar på för bästa vårdkvalitet och en viktig del för att nå de landstingsövergripande målen.

  • Inga vårdskador
  • Bästa vårdkvalitet
  • Vård utan köer
  • Respektfulla möten

 

 

Patientens bästa väg genom vården

Landstinget i Värmland har valt lean som verksamhetsstrategi för att nå sina mål. Vi vill nå en kultur för ständiga förbättringar som bygger på våra grundläggande värderingar om respekt för människan. Vi vill ta vara på medarbetarnas kompetens genom att ge alla medarbetare två jobb

  • att lösa dagens uppgift
  • bidra till en ännu bättre lösning imorgon

Läs mer om hur vi arbetar med att förbättra landstinget.

Läs om vår utvecklingsplan för framtida hälso- och sjukvård.