Konst i landstinget - Landstinget i Värmland

Konst i landstinget

Konstenheten förvaltar, vårdar och utvecklar Landstinget i Värmlands konstsamling. Vi arbetar med den konstnärliga gestaltningen och miljön i det offentliga rummet. Konstenheten driver också Konsthall Spisrummet.© Lasse Forsberg/BUS 2018