Infektionskliniken och Vaccinationscentrum

Infektionskliniken ansvarar för den specialiserade infektionssjukvården i Värmland. Vår personal är specialutbildad och har bred kunskap kring vårdhygien, multiresistenta bakterier, hepatit, hiv och andra allmänfarliga sjukdomar.

Vi erbjuder vård till alla patienter med svåra eller komplicerade infektioner. Du hittar oss i särskilt anpassade lokaler på Centralsjukhuset i Karlstad.

På infektionsmottagningen erbjuder vi både akut och planerad infektionssjukvård. På våra vårdavdelningar har vårdpersonalen speciell omvårdnadskompetens och särskilda isoleringsmöjligheter för att minimera risken för smittspridning.

Tuberkulosmottagningen

Tuberkulosmottagningen är en multidiciplinär mottagning där infektionskliniken, BUM, lungmedicin och smittskydd Värmland samarbetar runt länets alla patienter med misstänkt eller konstaterad tuberkulos. Mottagningen sorterar under infektionsmottagningen.

Vaccinationscentrum

Vaccinationscentrum i Karlstad tillhör infektionskliniken. Hos oss kan du vaccinera dig mot sjukdomar som både finns i Sverige och andra länder.

Vi erbjuder rådgivning och vaccinationer inför resor världen över. Vår personal har bred kunskap och erfarenhet inom resemedicin. När du ringer underlättar det mycket om du har eventuellt vaccinationskort framme och har tänkt igenom resrutten. Det är även viktigt att du tar kontakt med oss i god tid innan du ska resa.

Vaccinationer

Tillsammans kommer vi överens vilket vaccinationsskydd som är motiverat för just din resa. Efter du vaccinerat dig får du ett intyg med uppgift om genomförd vaccination. Ett besök kostar 170 kr, utöver det tillkommer kostnaden för vaccinet.

Kontaktuppgifter och mer information på 1177.se

Infektionsmottagningen, Centralsjukhuset Karlstad
Vaccinationscentrum resemedicin, infektionskliniken, Centralsjukhuset Karlstad
Vårdavdelning 31 och 32, infektionskliniken, Centralsjukhuset Karlstad