Barn- och ungdomspsykiatri (Bup)

Vi tar hand om och hjälper barn och unga mellan 0-18 år och för att förebygga, lindra och behandla psykisk sjukdom och störning. Vi vill skapa en positiv förändring för varje barn och ungdom som kommer i kontakt med oss.

Inom barn- och ungdomspsykiatrin vänder vi oss till barn och deras familjer i hela Värmland. För ungdomar från 16 till 25 år har vi ett samarbete med vuxenpsykiatrin. Du hittar oss i inre hamn i Karlstad. Vi tar också emot patienter vissa dagar i veckan i Arvika, Filipstad, Hagfors, Kristinehamn, Säffle och Torsby. Du kan kontakta eller besöka oss med eller utan remiss.

Vår personal består bland annat av familjeassistent, familjeterapeut, kurator, arbetsterapeut, sjuksköterska, skötare, pedagog, läkare, logoped, sjukgymnast, psykolog och lärare.

Det finns också andra möjligheter att få hjälp med psykiska besvär till exempel via personal vid skolhälsovården, barnomsorgen, socialtjänsten eller distriktsläkare.

Vi vill skapa en helhetssyn för barn och familj

För att kunna ge så god vård som möjligt är det särskilt viktigt för oss att se våra patienter i ett sammanhang. Detta medför att patientens närstående ska var delaktiga i behandlingsarbetet. Vi utgår också från det så kallade barnperspektivet som handlar om att barnet eller den unge själv kommer till tals i behandlingen.

Kontaktuppgifter och mer information på 1177.se/varmland

Barn- och ungdomspsykiatrin, Kanikenäset, Karlstad
Barn- och ungdomshabiliteringen Torsby
Barnavårdscentralen, Vårdcentralen Filipstad
Centrum för ätstörningar i Karlstad
VISIT, Hagfors
Vårdcentralen Verkstaden Arvika
Vårdcentralen Kristinehamn
Vårdcentralen Säffle