Parkering

Det finns nio parkeringsplatser för besökare i anslutning till Centralsjukhuset.

P-platserna för besökare är skyltade med följande beteckningar:

 • P 1 och P 2: Utanför huvudentrén.
 • P 3: Utanför förlossningsentrén.
 • P 4 och P 6: Lasarettsgatan (50 meter bortom förlossningsentrén, infart från Älvgatan).
 • P 9: "Gamla semis" som ligger söder om Arkivcentrums byggnad, infart från Hööksgatan.
 • P 10: Nära psykiatrihuset, intill barn- och ungdomshabliteringen
 • P 11: Framför uppfarten mot psykiatrihuset.
 • P 60: Parkeringsgarage under nya operationshuset (Lasarettsgatan, infart via Älvgatan). Infarten till garaget är öppen kl 06-21, max takhöjd 2.10 m.

Parkeringsavgifter

Samtliga markerade p-platser utanför sjukhuset (undantaget handikapplatser) är avgiftsbelagda hela dygnet, enligt följande:

 • 6 kr per tim.
 • 4-10 tim 5 kr per timme.
 • 10 tim-3 dygn 40 kr per dygn.
 • 3-6 dagar 120 per period.

Så kallat efterbetalningssystem gäller, du betalar för den tid du parkerar genom att dra betalkortet i automaten när du anländer samt dra det igen i samma automat vid avfärd. Det går även att betala med mynt för viss tid.

Parkeringsgarage för besökare P 60 kostar 8 kr per tim. 120 kr per dygn. Obs! Betalning i garaget sker tills vidare endast med bankkort. I garaget är även handikapplatserna avgiftsbelagda.

Betalkort

Det går att betala avgiften med bensinbolagens betalkort samt med Visakort och Mastercard.(Observera att Mastercard och Visa kräver att ett reservationsbelopp på 40 kronor tas ut på alla som checkar in med kort. Alla får således denna reservation, men bara de som tittar på bankontot i nära anslutning till besöket ser det. Beloppet kommer att försvinna, enligt bankerna kan det ta max två dygn innan det är borta men det går ofta betydligt snabbare).

SMS-parkering
Det går även att betala parkeringsavgiften via SMS. Skyltar om hur du gör finns intill varje p-automat.


Parkeringstillstånd

Inga parkeringstillstånd utlämnas förutom till besökande vid akutmottagningen och barnhabilitering.

Karta över sjukhusområdet
Med p-platserna angivna

Orienteringskarta CSK

 

Personalparkering

För personalparkeringarna krävs särskilt tillstånd. Läs mer