Centralsjukhuset i siffror

Verksamheter

Ett 20-tal olika specialiteter, bland annat för ögon, hud, gynekologi, njurmedicin, barnmedicin, kirurgi, PCI samt onkologi.

Antal vårdplatser

428 medicin/kirurgi/ortopedi samt övriga specialiteter
8 intensivvård, 45 uppvakning
13 neonatal (barnintensivvård)
73 psykiatri
12 Beroendecentrum (som länets kommuner förfogar över)

 

Besök, inskrivningar och vårddagar

(siffrorna som följer nedan avser under ett år)

cirka 56 500 besök vid akutmottagningen
cirka 35 000 inskrivna patienter
cirka 155 000 vårddagar
cirka 360 200 besök på sjukhusets olika mottagningar

Ambulanssjukvården Karlstad

cirka 14 300 ambulansuppdrag, total körsträcka 55 100 mil

Operationer
cirka 19 900 (oplanerade 4 160, planerade 15 760)

Förlossningar

cirka 2 700

Tillagade måltider

Sjukhusköket 949 000, patienthotellet 89 000

Lokalyta
cirka 208 900 kvadratmeter, vilket motsvarar cirka 26 fotbollsplaner

Anställda

cirka 3 800 (bland annat följande yrkesgrupper: läkare 490, sjuksköterskor/barnmorskor 1 300, sjukgymmaster 76, undersköterskor 730, laboratoriepersonal 255, vårdadministratörer 246, teknik och service 325)