Nyheter Landstinget i Värmland

Privata vårdgivare ansluts till Nationell patientöversikt

Från den 1 februari 2018 visas journalinformation från privata vårdcentraler och fysioterapeuter inom vårdval Värmland i NPÖ.

Snart börjar landstingets nya ambulanser rulla

Snart börjar landstingets nya ambulanser rulla

Inom några veckor börjar landstingets nya ambulanser rulla på vägarna. Med mer ändamålsenliga fordon, vilka också tydliggör ambulanssjukvårdens uppdrag.

Digital anslagstavla för politiska tillkännagivanden

Från och med den 1 januari 2018 måste alla kommuner, landsting, och regioner erbjuda en digital anslagstavla på sin webbplats.

Anneli Snobl blir ny landstings-/regiondirektör i Värmland

Anneli Snobl blir ny landstings-/regiondirektör i Värmland

Anneli Snobl har utsetts till landstings-/regiondirektör för landstinget och den blivande regionkommunen. – Det känns fantastiskt roligt. Jag är motiverad och fylld av energi över att få vara en del i skapandet av en attraktiv regionkommun i Värmland.

Hurmårdu.nu – en ny kontaktväg för unga

Hurmårdu.nu är en ny kontaktväg som ska underlätta för barn och unga att kontakta första linjen

Internationella antibiotikaveckan

För närvarande pågår WHO:s internationella ”antibiotikavecka” – en vecka då WHO, EU och medlemsländer påminner om vikten av att antibiotika används med förnuft, och inte förbrukas i onödan.

Fem kliniska lektorat till Landstinget i Värmland

För första gången kommer fem kliniska lektorat till landstinget för att öka möjligheten för utbildnings- och forskningsfrågor att bli en integrerad del av den kliniska vardagen och bidra till ökad vårdkvalitet.

Nu startar influensavaccinationen i Värmland

Från och med den 7 november är det dags för personer som tillhör en riskgrupp att vaccinera sig inför årets influensasäsong. Vaccinationen minskar risken att få influensa men även att drabbas av svår sjukdom och död till följd av influensa.

Fler unga kan läsa sin journal via nätet

Från 1 november är det möjligt för dig som fyllt 16 år att läsa i din journal via nätet.

Nöjda kunder i kostenkät

Bruna bönor, löksås och fläsk. Köttbullar, kåldolmar, raggmunk och rotmos. Det står högt på önskelistan i svaren på den enkät som Kost- och servicenämnden skickat till kunder i Karlstad, Kristinehamn och Kils kommuner.

Slutrapport för Operationscentrum

Både tidplan och budget höll! Efter drygt fem år från första spadtaget presenterades en slutrapport för Hus 60, Operationscentrum, nyligen för landstingsstyrelsen.

Nu startar stödgrupper för barn och unga i sorg

Om någon i familjen dör blir ingenting sig likt igen. Då kan det hjälpa att träffa andra som varit med om samma sak och som vet vad det handlar om.

Alltfler elbilar i landstingets bilpark

Landstingets satsning på att minska användningen av fossila bränslen fortsätter. Under september månad levererades 55 nya elbilar av modell Volkswagen Golf till landstinget. De ersätter tjänstebilar som drivits med diesel, bensin och E 85.

Budget och ekonomisk flerårsplan beslutade i landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige beslutade på tisdagen om budget, landstingsplan och investeringsplan för 2018 samt ekonomisk flerårsplan för 2018-2020.

Landstingsfullmäktige har fattat beslut om att bilda regionkommun

På tisdagen fattade landstingsfullmäktige beslut om att skicka in en ansökan till regeringen om att bilda regionkommun. Den nya organisationen kommer att träda i kraft den 1 januari 2019.

Centralsjukhuset: Arbetet med översvämningsskyddet går vidare – snart öppnar Älvgatan igen

Under helgen 19-20 augusti öppnar Älvgatan i Karlstad för trafik igen, likaså gång- och cykelbron över Klarälven.

Samtliga kommuner positiva till att bilda regionkommun

Processen att bilda en värmländsk regionkommun, det vill säga en ny organisation bestående av Landstinget i Värmland och Region Värmland, fortskrider. Efter en andra remissomgång står det klart att samtliga kommuner är positiva till förslaget.

Forskning utvecklar hälso- och sjukvården

Forskning utvecklar hälso- och sjukvården

Forskning och utvecklingsprojekt är en viktig del i Landstinget i Värmlands strävan efter att förbättra och utveckla hälso- och sjukvården. I år är cirka 3,5 miljoner kronor avsatta för forsknings- och projektändamål.

Allt fler värmlänningar kontaktar vården via nätet

Allt fler värmlänningar sköter sina kontakter med vården via 1177 Vårdguidens e-tjänster. I maj månad gjordes över 110 000 inloggningar på 1177.se.

Nu har förslagen för framtidens primärvård presenterats

Nu har förslagen för framtidens primärvård presenterats

Tillsammans arbetar medarbetarna inom område öppenvård för att utveckla framtidens primärvård i Värmland. På tisdag redovisade sju arbetsgrupper sina förslag för det fortsatta arbetet. Målet är att skapa en bättre vård och en hållbar arbetsmiljö.