Nyheter Landstinget i Värmland

Kost- och servicenämndens resultat 2016

En ökning med 13000 måltider jämfört med året innan, en ökning av etiska livsmedel och ökade inköp av ekologiska livsmedel jämfört med budget. Det är några av resultaten när Kost- och servicenämnden i Värmland summerar 2016 i årsredovisningen.

”En av tio har tecken på njursjukdom – tidig behandling ger goda utsikter”

På torsdag arrangeras världsnjurdagen. På Centralsjukhuset stundar föreläsning och erbjudande av blodtryckstester. Målet är att öka medvetenheten om vikten av våra njurar för vår allmänna hälsa och att minska njursjukdom och tillhörande hälsoproblem.

Akutmottagningen för barn och unga invigd

Akutmottagningen för barn och unga invigd

Två nya sektioner har kompletterat akutmottagningen på Centralsjukhuset. På fredagen invigdes den senaste – en separat akutmottagning för barn och unga dit upp till 15 000 patienter väntas tas komma årligen.

Partierna positiva till fortsatt regionbildningsprocess

Den värmländska regionbildningskommittén gav på fredagen klartecken till fortsatt arbete med frågan om bildandet av en värmländsk regionkommun.

Smittspårning av tuberkulos vid sjukhus i Värmland

Sedan en patient som vårdats på sjukhuset i Torsby samt på Centralsjukhuset i Karlstad diagnostiserats med tuberkulos pågår smittspårning bland personer som haft kontakt med den sjuke.

Grisknörren ska vara kvar!

Bilden med "grisknörren" använder landstingets koststrateg, Maria Ohlqvist, som symbol för att kött ska komma från friska svenska djur, gärna närproducerat.

Utbyggd akutmottagning i Torsby för bättre patientsäkerhet

Nu är utbyggnaden och renoveringen av akutmottagningen vid Sjukhuset i Torsby klar. Ett nytt infektionsrum är den största patientsäkerhetsförbättringen.

Influensavaccinationerna i full gång

Den 9 november startade vaccinationerna inför influensasäsongen 2016-2017. Vaccinationen är avgifsfri för den som är äldre eller tillhör en medicinsk riskgrupp.

Nu kan du träffa läkare i digitalt vårdmöte

Från och med 7 november kan du som behöver träffa läkare göra det genom ett digitalt vårdmöte. Digitalt vårdmöte genomför du som patient på eget initiativ via nätet med hjälp av dator, läsplatta eller smart telefon.

Upplysningcentralen stänger

Landstinget stänger nu telefonnumret för stöd och frågor angående den brand som inträffade på söndagsmorgonen. Istället hänvisas till informationsmöte imorgon måndag för närmast berörda.

Telefonnummer öppnat med anledning av branden på Romstad, Karlstad

Landstinget har öppnat ett telefonnummer, 054-61 62 00, där kuratorer svarar på frågor.

Fyra personer omkom vid brand

Fyra personer omkom vid branden i Romstad på söndagsmorgonen. Det är två barn födda 2011 och 2012, och en man och en kvinna som är barnens föräldrar.

Oförändrad landstingsskatt i Värmland 2017

Landstingsfullmäktige beslutade idag att behålla landstingsskatten på 11.20 kronor nästa år.

Var beredd på "stök" när Centralsjukhusets huvudentré byggs om

Var beredd på att det kommer bli rejält stökigt i anslutning till Centralsjukhusets huvudentré under perioden 3 november till mitten av februari 2017.

Landstinget i Värmland och Landstinget i Uppsala län först med elektroniska remisser

För första gången har två landsting i Sverige börjat skicka elektroniska remisser mellan varandra i stället för att skicka brev eller fax.

Landstingsfullmäktige röstade ja till Västra Götaland

Efter en nära tre timmar lång debatt röstade landstingsfullmäktige på tisdagskvällen ja till att tillstyrka Indelningskommitténs förslag om att bilda tre nya storregioner från och med 2019.

Landstingsstyrelsen tog ställning till remissen om storregion

Styrelsen beslutade under tisdagen enligt ett förslag från C, S och V om att tillstyrka Indelningskommitténs förslag om ett samgående med Västra Götaland.

Bättre ekonomi och oförändrad kvalitet i landstinget

Kvaliteten i landstingets verksamheter ligger ganska stabilt enligt tertialrapport 2 som idag presenterades för landstingsstyrelsen, några avvikelser finns dock. Ekonomin ser bättre ut efter åtta månader jämfört med de fyra första.

Goda betyg för kyld förpackad mat

Stort utbud av maträtter, god mat och bra att få maten levererad till boendet! Kunderna i Karlstad, Kil och Kristinehamn ger höga betyg till de måltider de får från Centralsjukhuset i Karlstad.

Hundratals ville se närvårdsavdelningarna

Hundratals ville se närvårdsavdelningarna

Under torsdagen och fredagen invigdes de nya närvårdsavdelningarna i Kristinehamn och Säffle. Många nyfikna invånare tog chansen att se avdelningarna från insidan.