Privata vårdgivare ansluts till Nationell patientöversikt

Från den 1 februari 2018 visas journalinformation från privata vårdcentraler och fysioterapeuter inom vårdval Värmland i NPÖ.

Tack vare sammanhållen journalföring kan vårdpersonal i Landstinget i Värmland ta del av vårdinformation från privata vårdgivare, kommuner och andra landsting. Syftet är att snabbt kunna ge en god och säker vård oavsett var du tidigare har fått vård.

För sammanhållen journalföring används den nationella IT-lösningen Nationell patientöversikt, NPÖ. Den används av alla kommuner, landsting och regioner i Sverige. Från den 1 februari 2018 visas journalinformation från privata vårdcentraler och fysioterapeuter inom vårdval Värmland i NPÖ.

Spärr av journal

Som patient kan du begära att journaluppgifter spärras och inte visas för andra vårdgivare eller för andra kliniker hos en vårdgivare.

Vill du spärra din journal, gör du det enklast genom att logga in till e-tjänsterna på 1177.se. Om du hellre vill få en blankett hemsänd kan du ringa landstingets växel på tfn 054-61 50 00.

Om du spärrat journalen ansvarar du själv för att informera vårdpersonal om det som de behöver veta när du söker vård.

Mer information om sammanhållen journalföring och spärr av journal finns på www.1177.se.