Nyheter Landstinget i Värmland - Landstinget i Värmland

Nyheter Landstinget i Värmland

Nytt informationsmaterial om regionbildningen

Den 1 januari 2019 bildar landstinget och kommunalförbundet Region Värmland en gemensam organisation, Region Värmland. Nu finns nytt informationsmaterial att ta del av.

TV: 750 deltagare på vårmöte i Karlstad

På tisdagen inleddes Infektionsveckan och mikrobiologiskt vårmöte på Karlstad CCC. 750 kongressdeltagare från hela landet träffas för att lyssna på föreläsare, uppdatera sig om den senaste utvecklingen och nätverka.

Landstingets forskningsledare bakom införandet av ny metod

Landstingets forskningsledare bakom införandet av ny metod

Hur arbeta med barn som utsatts för eller bevittnat våld i nära relationer? Kjerstin Almqvist, forskningsledare inom landstinget har infört en metod som nu rekommenderas av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering.

Jessika Lundgren blir trafikdirektör i Region Värmland

Jessika Lundgren blir trafikdirektör i Region Värmland

Värmlandstrafiks vd Jessika Lundgren blir trafikdirektör när Region Värmland bildas den 1 januari 2019. Hon tillträder i samband med regionbildningen vid årsskiftet och kommer fortsatt att samtidigt vara Värmlandstrafiks verkställande direktör.

Den 7 juni tas ombudsfunktionen bort i Journalen

Den 7 juni 2018 kommer ombudsfunktionen att tas bort i e-tjänsten Journalen i enlighet med Högsta förvaltningsdomstolens utslag.

Vi söker informella vårdgivare

Är du en av alla de som vårdar eller stödjer en sjuk, äldre anhörig? Vi söker anhöriga till en workshop för att lära oss mer om vilka upplevelser och utmaningar du som anhörig möter.

Nu driftsätts de sista vårdförloppen inom cancervården

I dagarna driftsattes de tre sista standardiserade vårdförloppen (SVF) inom cancervården

Peter Bäckstrand blir ny HR-chef

Peter Bäckstrand blir ny HR-chef

Peter Bäckstrand, i dag biträdande regiondirektör och HR-chef i kommunalförbundet Region Värmland, blir ny HR-chef i Landstinget i Värmland och blivande Region Värmland.

Miljoner till värmländsk diabetesforskning

Miljoner till värmländsk diabetesforskning

Karl-Johan Hellgren, läkare vid ögonkliniken på Centralsjukhuset i Karlstad (CSK) tillika forskare, har beviljats anslag på 2,8 miljoner kronor för vidare forskning kring ögonbottenkontroller vid diabetes, med särskild hänsyn till äldre.

Landstinget blir Region Värmland från 1 januari 2019

Landstinget i Värmland får nytt namn. Från den 1 januari 2019 heter organisationen Region Värmland.

Möt Anneli Snobl, tillträdande landstings/regiondirektör

Den 1 april tillträder Anneli Snobl som ny landstings-/regiondirektör. Möt henne i en intervju där hon berättar om sitt nya uppdrag.

Klinisk patologi får landstingets finaste utmärkelse

Klinisk patologi får landstingets finaste utmärkelse, Årets vägvisare. De får det tack vare ett systematiskt kvalitetsarbete som lett till minskade köer och väntetider.

Sjukhuset i Arvika bjuder in till öppet hus

På lördag 10 mars mellan klockan 11 och 15 är det möjligt för allmänheten att göra en rundvandring bland verksamheterna vid Sjukhuset i Arvika. Flera specialistmottagningar, operationsavdelningen, röntgen och fysioterapin öppnar dörrarna på vid gavel.

Nu kan du betala dina avgifter via e-faktura

Nu finns möjlighet att betala patientavgifter till Landstinget i Värmland via e-faktura.

”En av tio har tecken på njursjukdom – tidig behandling ger goda utsikter”

–Omkring en miljon människor i Sverige har nedsatt njurfunktion, många utan att veta om det. Det är en sjukdom som kommer smygande och är svår att upptäcka, det är därför den kallas för den tysta sjukdomen.

Bra start för nya telefonin

Vecka 6 infördes det nya telefonisystemet på vårdcentralerna i Skoghall, Kristinehamn och Hagfors med bra resultat enligt den första utvärderingen.

Privata vårdgivare ansluts till Nationell patientöversikt

Från den 1 februari 2018 visas journalinformation från privata vårdcentraler och fysioterapeuter inom vårdval Värmland i NPÖ.

Snart börjar landstingets nya ambulanser rulla

Snart börjar landstingets nya ambulanser rulla

Inom några veckor börjar landstingets nya ambulanser rulla på vägarna. Med mer ändamålsenliga fordon, vilka också tydliggör ambulanssjukvårdens uppdrag.

Digital anslagstavla för politiska tillkännagivanden

Från och med den 1 januari 2018 måste alla kommuner, landsting, och regioner erbjuda en digital anslagstavla på sin webbplats.

Anneli Snobl blir ny landstings-/regiondirektör i Värmland

Anneli Snobl blir ny landstings-/regiondirektör i Värmland

Anneli Snobl har utsetts till landstings-/regiondirektör för landstinget och den blivande regionkommunen. – Det känns fantastiskt roligt. Jag är motiverad och fylld av energi över att få vara en del i skapandet av en attraktiv regionkommun i Värmland.