Nyheter Landstinget i Värmland

Landstinget blir Region Värmland från 1 januari 2019

Landstinget i Värmland får nytt namn. Från den 1 januari 2019 heter organisationen Region Värmland.

Möt Anneli Snobl, tillträdande landstings/regiondirektör

Den 1 april tillträder Anneli Snobl som ny landstings-/regiondirektör. Möt henne i en intervju där hon berättar om sitt nya uppdrag.

Klinisk patologi får landstingets finaste utmärkelse

Klinisk patologi får landstingets finaste utmärkelse, Årets vägvisare. De får det tack vare ett systematiskt kvalitetsarbete som lett till minskade köer och väntetider.

Sjukhuset i Arvika bjuder in till öppet hus

På lördag 10 mars mellan klockan 11 och 15 är det möjligt för allmänheten att göra en rundvandring bland verksamheterna vid Sjukhuset i Arvika. Flera specialistmottagningar, operationsavdelningen, röntgen och fysioterapin öppnar dörrarna på vid gavel.

Nu kan du betala dina avgifter via e-faktura

Nu finns möjlighet att betala patientavgifter till Landstinget i Värmland via e-faktura.

”En av tio har tecken på njursjukdom – tidig behandling ger goda utsikter”

–Omkring en miljon människor i Sverige har nedsatt njurfunktion, många utan att veta om det. Det är en sjukdom som kommer smygande och är svår att upptäcka, det är därför den kallas för den tysta sjukdomen.

Bra start för nya telefonin

Vecka 6 infördes det nya telefonisystemet på vårdcentralerna i Skoghall, Kristinehamn och Hagfors med bra resultat enligt den första utvärderingen.

Privata vårdgivare ansluts till Nationell patientöversikt

Från den 1 februari 2018 visas journalinformation från privata vårdcentraler och fysioterapeuter inom vårdval Värmland i NPÖ.

Snart börjar landstingets nya ambulanser rulla

Snart börjar landstingets nya ambulanser rulla

Inom några veckor börjar landstingets nya ambulanser rulla på vägarna. Med mer ändamålsenliga fordon, vilka också tydliggör ambulanssjukvårdens uppdrag.

Digital anslagstavla för politiska tillkännagivanden

Från och med den 1 januari 2018 måste alla kommuner, landsting, och regioner erbjuda en digital anslagstavla på sin webbplats.

Anneli Snobl blir ny landstings-/regiondirektör i Värmland

Anneli Snobl blir ny landstings-/regiondirektör i Värmland

Anneli Snobl har utsetts till landstings-/regiondirektör för landstinget och den blivande regionkommunen. – Det känns fantastiskt roligt. Jag är motiverad och fylld av energi över att få vara en del i skapandet av en attraktiv regionkommun i Värmland.

Hurmårdu.nu – en ny kontaktväg för unga

Hurmårdu.nu är en ny kontaktväg som ska underlätta för barn och unga att kontakta första linjen

Internationella antibiotikaveckan

För närvarande pågår WHO:s internationella ”antibiotikavecka” – en vecka då WHO, EU och medlemsländer påminner om vikten av att antibiotika används med förnuft, och inte förbrukas i onödan.

Fem kliniska lektorat till Landstinget i Värmland

För första gången kommer fem kliniska lektorat till landstinget för att öka möjligheten för utbildnings- och forskningsfrågor att bli en integrerad del av den kliniska vardagen och bidra till ökad vårdkvalitet.

Nu startar influensavaccinationen i Värmland

Från och med den 7 november är det dags för personer som tillhör en riskgrupp att vaccinera sig inför årets influensasäsong. Vaccinationen minskar risken att få influensa men även att drabbas av svår sjukdom och död till följd av influensa.

Fler unga kan läsa sin journal via nätet

Från 1 november är det möjligt för dig som fyllt 16 år att läsa i din journal via nätet.

Nöjda kunder i kostenkät

Bruna bönor, löksås och fläsk. Köttbullar, kåldolmar, raggmunk och rotmos. Det står högt på önskelistan i svaren på den enkät som Kost- och servicenämnden skickat till kunder i Karlstad, Kristinehamn och Kils kommuner.

Slutrapport för Operationscentrum

Både tidplan och budget höll! Efter drygt fem år från första spadtaget presenterades en slutrapport för Hus 60, Operationscentrum, nyligen för landstingsstyrelsen.

Nu startar stödgrupper för barn och unga i sorg

Om någon i familjen dör blir ingenting sig likt igen. Då kan det hjälpa att träffa andra som varit med om samma sak och som vet vad det handlar om.

Alltfler elbilar i landstingets bilpark

Landstingets satsning på att minska användningen av fossila bränslen fortsätter. Under september månad levererades 55 nya elbilar av modell Volkswagen Golf till landstinget. De ersätter tjänstebilar som drivits med diesel, bensin och E 85.