Kurs för personal: Psykisk livräddning - steg 2

Tid
Onsdag 7 november 09:00 - 12:00

Du som gått kursen Psykisk livräddning – baskurs i suicidprevention kan också gå steg 2.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som gått Psykisk livräddning – baskurs i suicidprevention. Mer om den kursen finns här.

Kostnad

Det tas inte ut någon avgift för kursen men anmäld deltagare som uteblir utan avanmälan debiteras 450 kr, exkl. moms.

Anmälan

Fullbokat

Föreläsare

Kursen hålls av erfarna föreläsare från organisationen Suicidprevention i väst (SPIV). Läs mer om SPIV på www.suicidprev.com.

Arrangör

Arrangör för kursen är Värmlands regionala samordningsgrupp för suicidprevention. På www.liv.se/suicidprevention kan du läsa mer om samordningsgruppen och få information om suicid och suicidprevention.