Kurs för PERSONAL: Psykisk livräddning – baskurs i suicidprevention

Tid
Tisdag 6 november 13:00 - 16:00

Att bedöma suicidrisk är en svår uppgift för alla som arbetar inom vård, skola och omsorg. Kursen Psykisk livräddning är för dig som vill känna en större trygghet i mötet med en människa som befinner sig i en suicidal kris.

Psykisk livräddning är en baskurs om suicidprevention. Efter kursen ska du känna till suicidalitetens grunder. Du ska också känna dig mer bekväm med att tala om självmord och bemöta en människa i olika skeden av den suicidala processen.

Kursens innehåll

  • genomgång av riskfaktorer
  • bio-psyko-social förklaringsmodell
  • suicidriskbedömning som färskvara
  • fallexempel
  • bemötande i akut och subakut läge
  • diskussion av hjälp- och självhjälpsstrategier

Föreläsare

Kursen hålls av erfarna föreläsare från organisationen Suicidprevention i väst (SPIV). Läs mer om SPIV på www.suicidprev.com.

Målgrupp

Kursen riktar sig till alla yrkeskategorier som kan komma i kontakt med suicid, allvarlig självdestruktiv handling, uttryckta suicidtankar, oro för eller misstanke om förestående suicidhandling. Det gäller dig som jobbar inom Landstinget i Värmland, en kommun i Värmland eller i andra organisationer som kommer i kontakt med personer med suicidtankar.
Om en hel arbetsgrupp vill gå utbildningen rekommenderar vi att ni köper kursen för just er. Ta gärna kontakt med bengt.stenstrom@liv.se för att få veta mer.

Kostnad

Det tas inte ut någon avgift för kursen men anmäld deltagare som uteblir utan avanmälan debiteras 450 kr. exkl. moms.

Orter

Kursen ges på flera platser i Värmland:

Tid

Plats

Sista anmälningsdag

Måndag
3 september
klockan 13–16

Karlstad
Karlstad CCC

17 augusti

Tisdag
4 september
klockan 13–16

Munkfors
Förenings - och konferenscenter

17 augusti

Onsdag
5 september
klockan 13–16

Kristinehamn
Kristinehamn Conference Center

17 augusti

Måndag
24 september
klockan 13–16

Arvika
Scandic Arvika

7 september

Tisdag
25 september
klockan 13–16

Grums
Kommunhuset 

7 september

Tisdag 
6 november
klockan 13–16

Karlstad
Karlstad CCC

19 oktober

Anmälan

Anmäl dig här! Sista anmälningsdaga – se ovan.

Arrangör

Arrangör för kursen är Värmlands regionala samordningsgrupp. På www.liv.se/suicidprevention kan du läsa mer om samordingsgruppen och få information om suicid och suicidprevention.

Steg 2

Du som gått baskursen kan även gå en steg 2-kurs. Mer information om den finns här.