Föreläsning för alla: Att leva med NP-svårigheter som vuxen

Tid
Tisdag 16 oktober 18:00 - 20:00
Plats
Sessionssalen, Bibliotekshuset i Karlstad, Västra Torggatan 26

Oavsett om du har fått en neuropsykiatrisk diagnos eller ej, finns det metoder för att få vardagen att fungera.

Du får lyssna till både personer som arbetar inom psykiatri och habilitering och personer med egen erfarenhet av neuropsykiatrisk (NP) diagnos. De berättar om vilka svårigheter som kan uppstå när man som vuxen har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och vad man kan göra själv för att underlätta vardagen. Du får tips om både hjälpmedel och strategier.

Program

18.00

Inledning
Moderator Anna Beata Ekström, Landstinget i Värmland

18:10

Varför blir det som det blir?
Fredrik Åkerblad, sjukgymnast, vuxenhabiliteringen
Kerstin Limseth, sjuksköterska, psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Karlstad
Linda Hägglund, arbetsterapeut, vuxenhabiliteringen

19:00

Paus
Möjlighet att prata psykisk hälsa med varandra och med olika föreningar.

19:15

Att vara med i en förening
Medlemmar i Attention Värmland och Autism- och Aspergerföreningen Värmland berättar om sin verksamhet.

19:25

Så får jag vardagen att fungera
Mia Carlström, attitydambassadör för riksförbundet Hjärnkoll

19:50

Avslutning
Moderator Anna Beata Ekström m.fl.


Ingen avgift, ingen anmälan, begränsat antal platser