Konferens i Karlstad: Självmord går att förhindra

Tid
Fredag 2 juni 08:30 - 16:00
Plats
Elite stadshotell, Kungsgatan 22, Karlstad

Konferensen Självmord går att förhindra ger kunskap om suicidpreventivt arbete och berättar om den handlingsplan för suicidprevention och minskad psykisk ohälsa som tagits fram av Värmlands regionala samverkansgrupp för suicidprevention.

Målgrupp

Politiker, tjänstemän,samarbetspartners och övriga intressenter

Kostnad

Konferensen är kostnadsfri. Samverkansgruppen bjuder på kaffe och lunch.

Anmälan

Senast fredag 12 maj
Webbanmälan

Program