Föreläsning i Karlstad: Läkemedel vid psykisk ohälsa – oönskade effekter

Tid
Tisdag 7 november 18:00 - 20:00
Plats
Sessionssalen, Bibliotekshuset i Karlstad

Alla intresserade hälsas välkomna till en föreläsning om vilka oönskade effekter som kan uppstå när man har psykisk ohälsa och tar läkemedel – och om vad man kan göra om sådana effekter uppstår.

Vad händer i kroppen när man tar läkemedel vid psykisk ohälsa? Vilken hjälp kan man få, vad kan man göra själv för att lindra biverkningar och hur går det till när man slutar med ett beroendeframkallande läkemedel? Det är frågor som tas upp under kvällens föreläsningar.

Du får lyssna till personer som har expertkunskap inom området och personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa och läkemedel.

Program

18:00

Inledning   
Moderator Anders Andrén, Landstinget i Värmland 

18:10

Biverkningar och förhållningssätt vid behandling med psykiatriska läkemedel
Överläkare Edvard Smith, Landstinget i Värmland

Edvard ger en grundläggande beskrivning av psykiatriska läkemedel och hur de används. Han berättar också om de vanligaste och viktigaste biverkningarna.

18:30

Oönskade effekter i munnen vid psykisk ohälsa och läkemedelsbehandling
Tandläkare Göran Friman, Landstinget i Värmland

Göran förklarar hur läkemedel vid psykisk ohälsa, och den psykiska ohälsan i sig, kan påverka munhälsan och vilken betydelse det kan ha för allmänhälsan. Han berättar också om de särskilda ekonomiska tandvårdsstöd som finns vid psykisk ohälsa.

18:45 Beroendeframkallande läkemedel

PO Kirke, sjuksköterska, Landstinget i Värmland 

PO berättar om varför man ska undvika att ta vissa läkemedel under lång tid. Han förklarar hur man kan veta att man blivit beroende av ett läkemedel och vad man kan göra för att sluta använda det.

19:00 Paus

Möjlighet att prata psykisk hälsa med varandra och med olika utställare.

19:15 Stöd från RSMH

Medlemmar i föreningen RSMH, Riksförbundet för social och mental hälsa berättar om sin verksamhet.

19:25 Läkemedel vid psykisk ohälsa egen erfarenhet

Joanna Halvardsson, attitydambassadör för föreningen Hjärnkoll

Joanna har Aspergers syndrom och bipolär sjukdom typ 2. Hon berättar om sina egna erfarenheter av att ha testat många olika läkemedel. Till sist fick hon hjälp att börja om och hitta rätt läkemedel. Det hjälpte henne också att hitta tillbaka till livet. Under 15 år hade hon kontakt med psykiatrin minst en gång i veckan – nu räcker det med medicinuppföljning en gång om året.

19:50

Avslutning
Moderator Anders Andrén m.fl. 

 

Ingen avgift för föreläsningen. Men observera att antalet platser är begränsat.