Vård- och omsorgscollege

Vård- och omsorgscollege är ett regionalt och lokalt samarbete mellan arbetslivet och gymnasieutbildningarna inom vård och omsorg i Värmland.

Syftet är att höja attraktiviteten och statusen både på utbildningar och yrken inom vård och omsorg. Landstinget bidrar bland annat med att erbjuda praktikplatser till de elever som går på skolor som ingår i Vård- och omsorgscollege.

Målinriktningen för samverkan i Värmland är:

  • Att regionen ska kännetecknas av ett utbildningsutbud som bygger på en nära samverkan mellan skola och arbetsliv.
  • Ökad attraktivitet för arbetet inom branschen.
  • Högre kvalitet och kvalitetssäkring av utbildningen.
  • Öka anställningsbarheten.

Inom vård- och omsorgscollege för centrala Värmland delas tre stipendier per ut.

  • Goda studieresultat
  • God praktisk förmåga
  • Personlig utveckling