Praktik och verksamhetsförlagd utbildning

Det finns goda möjligheter för dig som studerar att göra din praktik i Landstinget i Värmland.

Välkommen till Landstinget i Värmland för att göra din praktiska del av utbildningen. Vi tar varje termin emot ett stort antal studerande på praktik. 

Till exempel verksamhetsförlagd utbildning (VFU), lärande i arbetslivet (LIA), arbetsplatslärande (APL) och praktik är en viktig del i utvecklingen av professionell kompetens. Du får möjlighet att under handledning använda dina kunskaper och samtidigt reflektera över det du lärt dig.

 

PraktikFortsätta som medarbetare

Vår målsättning är att din praktiktid hos oss kommer att göra dig intresserad av att komma tillbaka till landstinget för att fortsätta som medarbetare i någon av våra verksamheter.

Vi tar i första hand emot studenter från de högskolor och universitet som vi har tecknat avtal med. Studerar du på annan utbildningsort tar vi emot i mån av plats.

Patienfokuserad handledning

Patientfokuserad handledning innebär att studenten är den som har kontakten med patienten och handledaren finns i bakgrunden. Läs om praktiken som länk mellan arbetsliv och studier.