För psykologer med utländsk examen eller legitimation

Psykologer med utländsk examen eller utländsk psykologlegitimation ska vända sig till Socialstyrelsen för information.

Psykolog med legitimation från annat land måste prövas för att få svensk legitimation.

För psykologer med utländsk examen ska deras utbildning först godkännas hos Socialstyrelsen, innan PTP kan påbörjas. Efter avslutad PTP ska de återkomma till Socialstyrelsen med ansökan om legitimation.

För utbildade inom EU som fått beslut om så kallad kompensationsåtgärder (det vill säga VFU) ska praktik fullgöras och godkännas av Socialstyrelsen innan PTP kan påbörjas.

Handläggningstiden för sökande med utbildning från EU-land är max tre månader. Handläggningstid för sökande från så kallat "tredje land" är max fyra månader.

 

Socialstyrelsens handläggare:

Vid frågor rörande psykologer med utländsk examen eller legitimation (inom EU), kontakta: Anna Antilla Gustavsson

Vid frågor rörande psykologer med utländsk examen eller legitimation (tredje land), kontakta: Sofia Wigren.

Vi frågor rörande psykologer utbildade i Sverige, kontakta: Saffa Efazat.

Samtliga handläggare nås via växeln: 075-247 30 00.