Utbildning för kommunsjuksköterskor

Denna konceptutbildning i fyra delar vänder sig till dig som är legitimerad sjuksköterska inom kommunal hälso-och sjukvård.

Konceptet bygger på utbildningsinsatser i enlighet med proACT som innefattar strukturerat bedömningssätt enligt ABCDE, kommunikationsverktyget SBAR samt bedömningsinstrumentet NEWS. Som stöd i fortsatt arbete erbjuds du delta på nätverksträffar för färdigutbildade instruktörer.

Utbildningskonceptet ges i samarbete med Region Värmland och är en gemensam satsning mellan landsting och kommuner. Syftet med utbildningen är att skapa trygghet för patienten, ge vård på optimal nivå genom noggrann, systematisk och strukturerad klinisk bedömning av patientens tillstånd, samt att säkerställa en strukturerad och standardiserad kommunikation inom och mellan vårdgivare. 

Målgrupp: Legitimerade skuksköterskor inom kommunal hälso-och sjukvård.
Plats: Kliniskt träningscentrum, Centralsjukhuset Karlstad, Hus 25, hiss R, plan 3.

Nätverksträff

Datum: 16 maj, kl. 12:00-15:00
Anmälan: Via formulär.
För dig som är kommunsköterska och färdigutbildad instruktör inom SBAR, NEWS samt A-E bedömning erbjuder vi årligen en nätverksträff som stöd i fortsatt arbete. Även du, instruktör, som inte hunnit gå A-E instruktörsutbildning ännu är välkommen.

Delkurs 1 och 2 Instruktörsutbildning SBAR och NEWS

Datum: Torsdag 22 mars, 2018, kl 09:00-15:30
Anmälan: Via webbformulär

Kursinnehåll
Genomgång av kommunikationsverktyget SBAR
Praktiska övningar
Teoretisk genomgång av bedömningsinstrumentet NEWS
Tips och diskussioner om implementering i verksamheten

Delkurs 3 Grundutbildning proACT

Datum: 15 februari, 27 februari, 20 mars samt 12 april, kl. 08:00-15:30
Anmälan: Via webbformulär

Kursinnehåll
Teoretisk genomgång av strukturerat bedömningssätt
enligt ABCDE samt repetition av
kommunikationsverktyget SBAR samt NEWS bedömningsinstrument
Praktiska övningar

Förkunskapskrav
Kommunsjuksköterska som har gått delkurs 1 och 2, instruktörsutbildning i SBAR och NEWS.

Delkurs 4 Instruktörsutbildning i A-E samt repetitionsutbildningen för instruktörer i SBAR/NEWS

Anmälan: Länk till anmälan tillhandahålls i samband med utlysning av aktuellt kursdatum.
Omfattning: Endagars utbildning.

Kursinnehåll
Instruktörsutbildning i A-E samt repetitionsutbildningen för instruktörer i SBAR/NEWS ger dig som kommunsjuksköterska möjlighet att skapa trygghet för patienten och ge vård på optimal nivå genom noggrann systematiskt och strukturerad bedömning av patientens tillstånd, samt att säkerställa en strukturerad och standardiserad kommunikation inom och mellan vårdgivare.

Kursen innehåller föreläsningar, diskussioner, praktiska övningar, kommunikationsövningar och träning i omhändertagande av patienter. 

Förkunskapskrav
Kommunsjuksköterska som har gått delkurs 1, 2 och 3: instruktörsutbildning i SBAR och NEWS, grundutbildning i proACT och ska bli instruktör i A-E bedömning.