AT-utbildning inom Landstinget i Värmland

Vi erbjuder alla våra AT-läkare samma grundläggande utbildningspaket och vi garanterar dig en god AT-utbildning i Värmland.

Den lokala teoretiska utbildningen varierar mellan de olika sjukhusen och den vardagliga kliniska utbildningen håller en genomgående hög nivå. Våra utbildningskliniker hittar du i Karlstad, Arvika och Torsby.

Vi har AT-studierektorer både lokalt och även med länssamordnande uppdrag som bevakar att utbildningen håller hög kvalitet. Vi har även en länsövergripande administrativ organisation som ansvarar för de praktiska arrangemangen kring din AT-placering.

Vid varje tjänstgöringsmoment har du en personlig handledning. Tillsammans lägger ni upp din individuella utbildningsplan. Många har handledarutbildning. Flera kliniker har fått fina utmärkelser för god utbildningsmiljö.

Var vill du göra AT?

Hälso- och sjukvården i Värmland erbjuder flera alternativ. Vi har tre akutsjukhus. Samtliga AT-block i Värmland omfattar 21 månader.

För våren 2018, välj mellan:


AT i Arvika
Det finns sex blockplaceringar inom sjukvården i Arvika. Blockstart är i mars och juni 2018.

Kontaktperson: Anette Sätherberg
anette.satherberg@liv.se
Tel: 0560-472 46.
Arvika kommun


AT i Karlstad
Det finns tolv blockplaceringar inom sjukvården vid Centralsjukhuset i Karlstad. Blockstart är i mars och juni 2018.

Kontaktperson: Mats Modin
mats.modin@liv.se
Tel: 054-61 91 85
Karlstad kommun


AT i Torsby
Det finns sex blockplaceringar inom sjukvården i Torsby. Blockstart är i mars och juni 2018.
Kontaktperson: Anette Sätherberg
anette.satherberg@liv.se
Tel: 0560-472 46.
Torsby kommun