Ansökan till hösten 2017

Var vill du göra din AT?

Annonserna är sökbara mellan 30 januari till 8 mars 2017

AT i Arvika

Det finns totalt sex AT-block på 21 månader. Start i september och december 2017.
Sök AT i Arvika 

AT i Karlstad
Det finns totalt tolv AT-block på 21 månader. Start i september och december 2017.
Sök AT i Karlstad

AT i Torsby

Det finns totalt sex AT-block på 21 månader. Start i september och december 2017.
Sök AT i Torsby


Inför anställning

Som AT-läkare inom sjukvården i Värmland gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister.