Utbildning och praktik

Vi tar varje termin emot ett stort antal studenter på praktik. Med oss får du möjlighet, att under god handledning, använda dina kunskaper och reflektera över det du lärt dig.

Vår målsättning är att ge dig en värdefull praktiktid med oss som gör dig intresserad av att komma tillbaka till landstinget för att fortsätta som medarbetare i någon av våra verksamheter. 

Vi tar i första hand emot studenter från de högskolor och universitet som vi har tecknat avtal med. Studerar du på annan utbildningsort tar vi emot i mån av plats.


Patientfokuserad handledning

Patientfokuserad handledning innebär att studenten är den som har kontakten med patienten och handledaren finns i bakgrunden. Läs om praktiken som länk mellan arbetsliv och studier.

Utbildad i annat land

Vi har flera vägar in i yrkeslivet för dig som är sjukvårdsutbildad i ett annat land. En väg till anställning för läkare utbildande inom annat EU-land inom svensk sjukvård är introduktionsprogrammet Kompletterande underläkartjänstgöring, KULT. För nyanlända med sjukvårdsutbildning har vi Liv-spåret.

Utveckla kliniska färdigheter

Kliniskt träningscentrum (KTC) kan våra medarbetare, enskilt eller i team, vidareutveckla sina kliniska färdigheter för det arbete de utför i vardagen i en verklighetstrogen miljö utan patienter.