Forum Värmland

Forum Värmland är en årlig forskningskonferens som anordnas i samverkan mellan Landstinget i Värmland och Hälsoakademin vid Karlstads universitet och fungerar som mötesplats för forskare och forskningsintresserade inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Forum Värmland 2018
Forum Värmland presenterar ny forskning och visar hur tidigare forskning kommit till användning. I år var det psykisk ohälsa och cancersjukdomar som stod i fokus. Psykisk ohälsa är ett av fem angelägna forskningsområden vid Landstinget i Värmland och den kliniska forskningen följer landstingets utvecklingsplan för framtidens hälso- och sjukvård i länet.

Forum Värmland innehåller:

  • föreläsningar
  • paneldiskussion
  • posterutställning med prova-på-aktiviteter

Programmet i sin helhet hittar du här.

Se bilder från Forum Värmland på vår Facebooksida Centrum för klinisk forskning.

När: 14 februari 2018 kl.08.30-16.30
Plats: Karlstad Congress and Cultur Centre, KCCC, Tage Erlandergatan 8

För upplysningar angående Forum Värmland kontakta

Helene Hjalmarsson                             Maria Klässbo
helene@kau.se                                    maria.klassbo@liv.se
054-700 25 37                                      0533-812 17
www.kau.se/halsoakademin