Forum Värmland

Forum Värmland är en mötesplats för medarbetare på universitetet och i landstinget som är intresserade av forskning inom hälsa och hälso- och sjukvård.

Onsdagen 14 febrauri 2018 hålls nästa Forum Värmland - återkommer med program!

 

Årets Forum Värmland hölls Tisdag 14 februari 2017 08.25-16.30
Karlstad Congress Culture Centre, CCC

Nästa år hålls Forum Värmland 14 februari 2018

Temat i år var stora folksjukdomar, del 1, KOL, depression och kardiovaskulär sjukdom. Vi presenterade ny forskning inom hälso- och sjukvårdsområdet och visade hur tidigare forskning kommit till användning.

Huvudtalare var Jessica Norrbom, fysiolog, medicine doktor KarolinskaInstitutet med föreläsningen  ”Verkningsmekanismer fysisk aktivitet, träning och stillasittande”. Dagen innehöll föreläsningar, paneldiskussion och posterutställning med prova-på-aktiviteter.

Nya avhandlingar som presenterades före och efter eftermiddagskaffet
Karolina Petrov LiV Fieril ”Varför träna under graviditet?”
Pernilla Hedström KaU ”Hälsocoach i skolan”
Louise Persson KaU ”Hälsofrämjande arbete i skolan –resultat från ett folkhälsoprojekt”´
Carolina Jernbro KaU ”Barnmisshandel ur barn och ungas perspektiv”´
Mona Lindqvist LiV ”Flyktingar i psykiatrin”
Bernhard Holzgraefe LiV ”Aspects on Extracorporeal Life Support for severe acute respiratory failure with special reference to influenza A/H1N1 2009 pandemic”
Tuva Sandsdalen ”Kvalitet i palliativ omsorg fra pasientens perspektiv”

Se bilder från Forum Värmland på vår Facebooksida Centrum för klinisk forskning.

För upplysningar angående FORUM Värmland kontakta

Helene Hjalmarsson                             Maria Klässbo
helene@kau.se                                    maria.klassbo@liv.se
054-700 25 37                                      0533-812 17
www.kau.se/halsoakademin