CKF-workshops

CKF-workshops hålls en gång i månaden och är öppna för alla som är intresserade.

Syftet är att samla personer med intresse för forskning och forskningsbaserad utveckling till diskussion kring projektidéer och pågående projekt. 

Tid: Samtliga workshops hålls mellan kl. 13:00-15:30.
Anmälan till: Maria Klässbo
E-post maria.klassbo@liv.se
Tel 0533- 812 17

Nästa workshop: Habilitering och rehabilitering

Datum: Tisdag 10 april
Lokal:
Klockarådran, Klarälvsentrén Centralsjukhuset
Inbjudan fokusgrupper om delaktighet

Program

13:00 - 13:40
Arbetsterapeut Elin Widmark från BUH presenterar sitt magis-terarbete "Aktivitet ur barns perspektiv".

13.40 – 14:00
Rapport från FORUM Värmland och tankesmedjan

Cirka 14.00-14.30 Fika

14:30 Laget runt
Alla som vill får berätta om vad de håller på med just nu gäl-lande utveckling och forskning och planer för framtiden.

Laget runt 
Alla som vill får berätta om vad de håller på med just nu gällande utveckling och forskning och planer för framtiden.