CKF-workshops

CKF-workshops hålls en gång i månaden och är öppna för alla som är intresserade.

Syftet är att samla personer med intresse för forskning och forskningsbaserad utveckling till diskussion kring projektidéer och pågående projekt. 

Tid: Samtliga workshops hålls mellan kl. 13:00-15:30.
Anmälan till: Maria Klässbo
E-post maria.klassbo@liv.se
Tel 0533- 812 17

Nästa workshop: Fokusgrupper om delaktighet

Datum: Tisdag 5 december 
Lokal:
Klockarådran, Klarälvsentrén Centralsjukhuset
Inbjudan fokusgrupper om delaktighet

Program
13:00- 14:00 
Återkoppling från Tankesmedjan 23 oktober
Forum Värmland - hur kan vi medverka?
Senaste nytt gällande uppbyggnaden av Kunskapscentrum

Cirka 14.00-14.30
Fika

14:30
Fokusgrupper om delaktighet
Kerstin Kåwe, Britt-Marie Eriksson och Mia Måseide berättar.

Laget runt 
Alla som vill får berätta om vad de håller på med just nu gällande utveckling och forskning och planer för framtiden.