CKF-seminarier

CKF-seminarier är en månatlig seminarieserie om forskning och forskningsbaserad utveckling inom Landstinget i Värmland.

CKF-seminariernas syfte är att vara ett forum för diskussion och kunskapsutbyte för att främja forskning och forskningsbaserad utveckling inom hälso- och sjukvården i Värmland. Träffarna är öppna för alla intresserade. Samtliga seminarier hålls på torsdagar mellan kl. 13:15-16:30.

Anmälan: Ingen anmälan behövs. Du deltar på de programpunkter du önskar.

 

Nästa seminarium: Ortopedi

Torsdag 8 mars 2018
Lokal: Skogsstjärnan, Psykiatrihuset Karlstad.

Program

13:30- 14:30 Vad händer om jag som kvinna drabbas av en fragilitetsfraktur? 
Är osteoporos enbart ett uppdrag för primärvården?
Föreläsare: Katarina Verheijen, distriktsläkare, Arvika 

14.30-14.45 Fika

14.45 -15.45 Att återfå tidigare funktionsförmåga efter en höftfrakturoperation.
Resultat från intervjustudier och enkät/registerstudie
Föreläsare: Berit Gesar, leg sjuksköterska, Falun

15.45 -16.30 Höftfraktur och sekundär frakturprevention i Värmland
Föreläsare: Andreas Otto, ST läkare, Ortopedkliniken Karlstad

 

 

 

Kommande CKF-seminarier 


 

Torsdag 8 mars 2018 
Ortopedi
Skogsstjärnan, Psykiatrihuset, CSK

Torsdag 12 april 2018 
Gestaltande terapier
Morbrors ådra, Operationshuset, Centralsjukhuset Karlstad.

Torsdag 17 maj 2018 
Insatser vid sömnstörningar
Skogsstjärnan, Psykiatrihuset, CSK