CKF-seminarier

CKF-seminarier är en serie månadsseminarier om forskning som hålls en gång i månaden på torsdagar mellan kl. 13.15-16.30.

CKF-seminariernas syfte är att vara ett forum för diskussion och kunskapsutbyte för att främja forskning och forskningsbaserad utveckling inom hälso- och sjukvården. Träffarna är öppna för alla intresserade. Samtliga seminarier hålls mellan kl. 13:15-16:30.

Anmälan Anmäl dig via webbformulär.

Nästa seminarium

Torsdag 4 maj
Lokal: Skogsstjärnan, Psykiatrihuset

Program

Aktuell forskning inom psykiatri

13:00- 14:00 Prenatal exponering för hormonstörande ämnen och dess betydelse för barns kognitiva utveckling

Maria Marinopoulou, psykolog, specialist i neuropsykologi och doktorand vid Sahlgrenska Akademin berättar om sitt avhandlingsarbete som ingår i SELMA-studien och som avser att belysa samband mellan miljöfaktorer och barns kognitiva utveckling.

14.00-14.30 Fika

14.30 – 15.30 Severe Life Events and Posttraumatic Stress in Individuals with Diagnosis of ADHD and Autism

Mehmet Gönkü, psykolog, specialist i neuropsykologi och doktorand vid Karlstads Universitet berättar om sitt avhandlingsarbete som undersöker förekomsten av utsatthet för allvarliga livshändelser och posttraumatisk stress hos barn som utreds för ADHD och autism.

15.30-16.00 Upprepad mätning av patientskattad och personalskattad vårdkvalitet i psykiatrin – ett redskap för förbättringsarbete?

Kjerstin Almqvist presenterar erfarenheter från forskningsprojektet Kvalitet i Rättspsykiatrisk vård och den planerade multicenterstudien Kvalitet i psykiatrisk vård och återhämtning.

        

 

CKF- seminarier 2017

Torsdag 4 maj
Aktuell forskning inom psykiatri
Skogsstjärnan,psykiatrihuset
Kontakt:kjerstin.almqvist@liv.se

Torsdag 1 juni
Utmattningssyndrom
"Andning under 40 år"
Symtomforskning och palliativ vård
Vårdcentralen Kronoparken
Kontakt: mats.arne@liv.se

Torsdag 31/8
HTA-metodik (Läs om HTA)
Föreläsning och workshop
Morbrorsådra,operationshuset  
Kontakt: maria.klassbo@liv.se

Torsdag 5/10
Epidemiologiska studier.
Morbrors ådra,operationshuset 
Kontakt:kjerstin.almqvist@liv.se

Torsdag 9/11
Forskning i samverkan; tema omvårdnad.
Morbrors ådra,operationshuset 
Kontakt: carina.baath@kau.se

Torsdag 7/12
Tandvård en del av hälso- och sjukvården, oral kärnkompetens
Morbrors ådra,operationshuset 
Kontakt: maria.klassbo@liv.se

Genomförda seminarier 2017

Torsdag 9 mars 2017
Program
Vårdcentralen Kronoparken
Kontakt: mats.arne@liv.se

Torsdag 6 april 2017
Program
Kliniskt träningscentrum, CSK
Kontakt: maria.klassbo@liv.se

 Program och inbjudan som PDF