Kurser, seminarier och konferenser

Centrum för klinisk forskning anordnar kurser och konferenser som vänder sig till dig som är forskningsintresserad.

Förutom en årligen återkommande introduktionskurs i forskningsarbete har vi även kurser i evidensbaserad praktik, hur man gör en poster, vägledning i statistik med mera. 

Vi anordnar även konferenser och mötesforum för forskningsintresserade. Forum Värmland är ett årligt återkommande evenemang inriktat på forskning inom hälso- och sjukvård, likaså Tankesmedjan. Du är även välkommen att delta på våra CKF-seminarier som är ett månatligt forum för diskussion och kunskapsutbyte för att främja forskning och forskningsbaserad utveckling inom hälso- och sjukvården.

Här finner du vårt aktuella kursutbud:
Anmäl intresse till Pia Hird, pia.hird@liv.se eller 054-61 70 75.

Tankesmedja om forskning
Tankesmedjan arrangeras två gånger om året. Under dagen presenteras pågående forskningsprojekt inom Landstinget i Värmland i seminarieform. Vid varje seminarium finns en forskningsledare som leder diskussionen. Tankesmedjan är en kreativ dag med givande möten som skapar möjligheteter att diskutera forskningsidéer och andra frågor som rör forskning.

Datum: Nästa Tanskesmedja hålls måndag, 23 oktober 13:00 - 16:00
Plats:  Psykiatrihuset,Skogsstjärnan
Anmäl dig till pia.hird@liv.se senast den 18 oktober.


Statistikprogrammet SPSS
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) är ett statistikprogram som forskare använder. Självstudiematerial för SPSS.

Introduktionskurs FoU-arbete

Denna grundläggande kurs i FoU-arbete ges varje år i februari. Du som har en projektidé får råd och stöd, information om forskning inom Landstinget i Värmland, anslag du kan söka, hur man skriver artiklar med mera.

Nästa kurstillfälle är den 20 - 24 februari 2017.

Evidensbaserad praktik - EBP

Kursen ger kompetens gällande systematiska, vetenskapliga och kliniska belägg i beslut rörande vården av den enskilda patienten. Du får lära dig söka i databaser, kritiskt granska resultat och implementera den nya kunskapen genom att skriva en egen critically appraised topic (CAT).

Nästa kurstillfälle: 3-5 maj samt 22-24 november 2017.

Att skapa en poster

Kursen riktar sig till dig som arbetar med förbättringsarbeten eller forskningsprojekt som du vill visa upp. Här ges handfasta tips för hur du skapar en bra poster. Minikurs i 90 minuter. Kursen hålls när vi får in önskemål. Om du vill prova att göra en egen poster hittar du mallar för det på sidan Skapa en poster.

Hör av er till Pia Hird så ordnar vi ett kursdatum. Vi brukar ha en kursdag där du kan välja mellan två olika pass.

Nästa kursdag: ej fastställt.
Plats: D-salen vid biblioteket på Centralsjukhuset i Karlstad.

Stora dokument i word

Denna kurs är för dig som arbetar med rapporter eller andra stora dokument i Word. Kursen är en heldag i samarbete med Enterprise IT där du får lära dig att

  • skapa och hantera formatmallar
  • innehållsförteckning
  • sakregister
  • avsnitt och brytningar
  • granskarverktyg med mera.

För att kursen ska kunna anordnas behövs en grupp som består av minst tre deltagare. Anmäl ditt intresse så ordnar vi en kurs så snart vi har minst tre personer.

Kursen kostar 7 000 kronor och delas då på antalet deltagare. Det tllkommer 300 kronor/person för kursdokumentation.

Kurstorg för forskarutbildning (PhD courses)

I samarbete med Karlstads universitet finner du kurser här: http://libra.sae.kau.se