Centrum för klinisk forskning

Centrum för klinisk forskning, CKF, stödjer och utvecklar klinisk forskning inom hälso- och sjukvården och tandvården i Värmland.

Klinisk forskning är en förutsättning för att ny kunskap genereras och att patienter får tillgång till bästa möjliga vård. Landstingets riktlinje för grundläggande forsknings principer tydliggör hur forskning och evidens ska utgöra en integrerad del av Värmlands hälso- och sjukvård.

CKF erbjuder en stimulerande miljö där du har möjlighet att utbyta idéer med forskningsintresserade och möta forskare som har lång erfarenhet av forskning. Hos oss kan du få stöd i form av:

•  Handledning                 •  Kurser i forskningsmetodik

•  Finansiering                  •  Aktiv seminarieverksamhet

•  Statistiker                       •  Projektplatser och datorer med statistikprogram

 

Aktuellt

       

Kurs 
Kliniska prövningar GCP
Den 23-24 april

  Kurs
Evidensbaserad praktik EBP

Den 24 – 26 april
 

CKF-Seminarium
Tema sömn och hälsa
Den 17 maj