Centrum för klinisk forskning

Centrum för klinisk forskning, CKF, stödjer och utvecklar klinisk forskning inom hälso- och sjukvården och tandvården i Värmland.

Klinisk forskning är en förutsättning för att ny kunskap genereras och att patienter får tillgång till bästa möjliga vård. Landstingets riktlinje för grundläggande forsknings principer tydliggör hur forskning och evidens ska utgöra en integrerad del av Värmlands hälso- och sjukvård.

CKF erbjuder
Vid CKF erbjuder vi en stimulerande miljö där du har möjlighet att utbyta idéer med andra forskningsintresserade och möta forskare som har lång erfarenhet av forskning. Hos oss kan du få stöd i form av:

  • Handledning
  • Finansiering
  • Statistiker
  • Kurser i forskningsmetodik
  • Aktiv seminarieverksamhet
  • Diskussionsforum för forskningsidéer
  • Projektplatser och datorer med statistikprogram

Vem kan få stöd av CKF?
Alla som har en klinisk frågeställning med relevans för Landstinget i Värmland.
Alla som har anställning vid Landstinget i Värmland eller hos privat vårdgivare med landstingsavtal.
Alla som är forskare, är i forskarutbildning eller har för avsikt att påbörja en sådan.