eHälsa

eHälsa är ett samlingsbegrepp, där eHälsa handlar om att göra hälso- och sjukvården till en integrerad del av vårt informationssamhälle.

Det innebär användning av informations- och kommunikationsteknologi för att möta behoven för personal, vårdgivare, beslutsfattare, patienter och deras närstående, samt medborgare i stort, i vårdande och sjukdomsförebyggande syfte. Även på nationell nivå har man ändrat inriktning till att öka fokus på införandet, användningen och nyttan av tekniken snarare än den tekniska utvecklingen.

Viktiga e-tjänster är exempelvis

  • webbtidbok dvs omboka, avboka eller boka din tid direkt
  • förnya recept
  • journalen via nätet