Vårdval

Invånare i Värmland kan välja att tillhöra en av de vårdcentraler som är godkända för Hälsoval Värmland genom ett så kallat vårdval för vårdcentraler. Invånarna kan också göra ett vårdval för fysioterapi (sjukgymnastik) inom primärvårdsrehabilitering.