Tandvård för särskilda grupper

Vissa äldre och funktionshindrade har rätt till särskild tandvård. Förmånen omfattar även tandvårdsstöd som led i sjukdomsbehandling. Kontakta enheten för tandvård till särskilda grupper på telefon 054-61 41 43, 054-61 43 71 eller 054-61 40 12.