Systemiskt möte (samtalsledarutbildning)

Systemiskt möte är en strukturerad icke värderande demokratisk dialogmetod för lärande och utveckling som skapar delaktighet och ger känsla av sammanhang.