Vaccination av vuxna

Zostavax - vägledning från Socialstyrelsen november 2014

Den 1 november 2014 togs läkemedelsförmånen bort av Tandvårds- och läkemedelsnämnden (TLV). Under november publicerade Socialstyrelsen en vägledning för hälso- och sjukvårdspersonal angående vaccination mot bältros. Slutsatsen är att ställningstagande till att vaccinera, samt lämplig tidpunkt, bör ske efter individuell bedömning. Se dokument under Lokala riktlinjer.


Lokala riktlinjer

Mässlingvaccination

TBE-vaccination Värmland 2017

Vaccination mot pneumokocker – Vuxna och barn > 5 år

Vaccination vid ökad blödningsbenägenhet

Vaccinationsprogram för splenektomerade patienter

Zostavax - bältrosvaccin