Svevac

Svevac är ett vaccinationsregister som utvecklats av Folkhälsomyndigheten som varit i drift sedan 2002. Systemet är webbaserat och ägs sedan 2014-01-01 av SKL/Inera.

Från och med den 1 november 2014 krävs SITHS-kort eller inloggning med användarnamn, lösenord och engångskod via SMS, s.k. tvåfaktorsautentisering, för att göra inloggningen säkrare. Läs mer under relaterad information i högerspalten. 

Viktig ändring i registrering av samtycke till projekt, vilket innebär att man nu måste lägga till samtycke för dem som tackar ja till uppföljning av vaccinationer, se Nyhetsbrev från Inera angående samtycke

Inloggning

Svevac via Sjunet
Svevac för övriga användare

Blanketter och remisser

Svevac - Arbetsblad för registrering av influensavaccination

Svevac - Arbetsblad för registrering av utförd vaccination

Svevac - Arbetsblad vaccinationer för inmatning av nya influensan

Svevac - Behörighetsblankett

Svevac - Frågeformulär/underlag för vaccination mot influensa

Svevac - Information till föräldrar om samtycke till uppföljning av vaccinationer
(Smittskyddsinstitutet)

Vaccinationsintyg Pandemrix pandemiskt influensavaccin (H1N1)

Vaccin mot HPV - information/erbjudande till föräldrar/elever   (SKL)

Manual/lathund

Hur man registrerar reservnummer i Svevac

Smittskydd Värmlands lathund för Sjunet, uppdaterad 2013-08-20

Smittskydd Värmlands lathund för övriga användare, uppdaterad 2013-08-20

Hela Svevac-manualen är tillgänglig för dig som är inloggad i Svevac, för inloggning se ovan.

Problem

- Meddelandet Sidan kan inte visas: För anställda inom Landstinget i Värmland ring IT-enheten, tfn 140 00.

- Om du inte kommer till Svevacs inloggningssida på någon av inloggningslänkarna ovan kan det vara brandväggen på din enhet som spärrar. Kontakta din IT-enhet för hjälp.

- Satsnummer saknas vid registrering av vaccination: Se rutin för registrering om satsnummer saknas

- Hittar inte vaccin i vaccinlistan vid registrering i Svevac: Gå in under "Lokala vaccin" (Administration/Lokala vaccin), markera önskat vaccin under rubriken "Inaktiva", klicka på "Lägg till"  

Byte av arbetsplats

Användarnamn och lösenord är personligt oavsett om arbetsplatsen ändras.
Meddela ny arbetsplats så att du får behörighet att logga in där.
Om du jobbar inom kommunal vård, skolhälsovård, allmänmedicin och Torsby sjukhus kontakta din administratörer. För övriga verksamheter kontakta Smittskydd Värmland.