Svevac

Svevac är ett vaccinationsregister som utvecklats av Folkhälsomyndigheten som varit i drift sedan 2002. Systemet är webbaserat och ägs sedan 2014-01-01 av SKL/Inera.

Från och med den 1 november 2014 krävs SITHS-kort eller inloggning med användarnamn, lösenord och engångskod via SMS, s.k. tvåfaktorsautentisering, för att göra inloggningen säkrare. Läs mer om inloggning på Inera, Svevac - journalsystem för vaccinationer, i högerspalten. 

Inloggning

Svevac via Sjunet
Svevac för övriga användare

Blanketter och remisser

Svevac - Arbetsblad för registrering av influensavaccination

Svevac - Arbetsblad för registrering av utförd vaccination 

Svevac - Behörighetsblankett

Svevac - Frågeformulär/underlag för vaccination mot influensa  

Vaccin mot HPV - information/erbjudande till föräldrar/elever   (SKL)

Manual/lathund 

Hela Svevac-manualen är tillgänglig för dig som är inloggad i Svevac, den kan också hämtas via Inera.  

 

 

Problem

Vid problem kontakta i första hand Inera, felanmälan och support

Byte av arbetsplats

Användarnamn och lösenord är personligt oavsett om arbetsplatsen ändras.
Meddela ny arbetsplats så att du får behörighet att logga in där.
Om du jobbar inom Landstinget i Värmland, kommunal vård eller kommunal skolhälsovård kontakta din administratör. För övriga verksamheter kontakta Smittskydd Värmland.