Skaderegistrering

De trafikskador och övriga personskador som inkommer till de tre akutmottagningarna i länet ska registreras.