Samordnare stödpersoner

Den som är tvångsvårdad inom psykiatrin har rätt till en stödperson. Det är patientnämnden som utser stödpersoner. Kontakta patientnämndens handläggare på telefon 054-61 42 15 eller mejl patientnamnden@liv.se.


Mer information om patientnämnden.