Privata vårdgivare

Landstinget samverkar med privata vårdgivare inom ett antal områden. På dessa sidor beskrivs samverkansavtal med företagshälsovård och avtal med vårdgivare på nationell taxa, läkare och fysioterapeuter.