Patientforum

Patientforum är en plats dit patienter, närstående och personal kan gå för att ställa frågor, lämna synpunkter och få information som rör hälso- och sjukvården.

Verksamheten finns i Karlstad vid huvudentrén på Centralsjukhuset och i Arvika i receptionen på sjukhuset. 

Patientforum är ett samarbete mellan sjukhusbiblioteken, receptionerna och patient- och medborgarstöd.

Kontakt: Gun-Britt Hagenö, patient- och medborgarstödsenheten, gun-britt.hageno@liv.se