Patientforum

Patientforum är en plats dit patienter, närstående och personal kan komma för att ställa frågor, lämna synpunkter och få information som rör hälso- och sjukvården.


Verksamheten finns vid huvudentrén på Centralsjukhuset Karlstad och vid receptionerna på sjukhusen i Arvika och Torsby. Patientforum är ett samarbete mellan sjukhusbiblioteken, receptionerna och patient- och medborgarstöd.


Kontakt: Gun-Britt Hagenö, patient- och medborgarstöd, gun-britt.hageno@liv.se