Närståendeinformation

För att underlätta samverkan mellan hälso- och sjukvård och kommun finns här information som är bra att känna till för dig som möter närstående och anhöriga.

Stöd till anhöriga

Anhörigstöd är till för den som har en familjemedlem eller närstående som de stöttar eller vårdar. Anledningen kan vara sjukdom, fysiskt eller psykisk funktionsnedsättning, äldre person eller missbruk. Närstående kan vara ett barn, partner, förälder, granne eller vän. Anhörigstöd får man genom att vända sig till sin kommun. Syftet är att förebygga att den närstående själv hamnar i ohälsa; till följd av belastningen det kan vara att ta hand om en anhörig med långvariga hälsoproblem. Stödet kan vara i form av samtal enskilt eller i grupp och information om vilken hjälp man kan få.

Barn som anhöriga

Barn som är anhöriga är särskilt sårbara av flera skäl. Barn är beroende av sina föräldrar och familj och kan också ha svårt att förstå det som händer. Enligt §2g i Hälso- och sjukvårdslagen har hälso- och sjukvården ett ansvar att ge information, råd och stöd tillsammans med vårdnadshavare när förälder eller annan vuxen som barnet bor tillsammans med är sjuk eller plötsligt avlider. Genom elevhälsan som finns på samtliga skolor kan barnet få stöd. Vårdnadshavaren kan kontakta skolsköterskan eller också hjälper berörd personal till att förmedla kontakten.

Kommunernas anhörigstöd

Alla kommuner har skyldighet att ge anhöriga stöd - se respektive kommun nedan:

Arvika

Eda

Filipstad

Forshaga

Grums

Hagfors

Hammarö

Karlstad

Kil

Kristinehamn

Munkfors

Storfors

Sunne

Säffle

Torsby

Årjäng

Sekretess och samtycke

I Vårdhandboken finns en sammanfattning om offentlighets- och sekretesslagen och en förklaring om vad sekretess och tystnadsplikt innebär. Lagen omfattar även skolsköterskor inom Elevhälsan.